Opmåling/nivellement


Vi udfører opmålinger til situationsplaner, der viser forholdene på en grund, f.eks. husets, enkelte større træers eller hegns placering i forhold til skel.


Samtidig kan vi udføre et nivellement, der viser højdeforskellene på grunden, hvilket bl.a. kan være et krav inden kommunen vil afgive byggetilladelse.


Vi foretager opmåling i forbindelse med tekniske anlæg, f.eks. kloakledninger, linieføring fra brønd til brønd, herunder højdeforskelle til beregning af fald på ledningerne.


Vi opmåler og nivellerer omkring eksisterende eller nye veje, så entreprenøren kan beregne, hvor meget jord, der skal flyttes hvorfra og -til.


Vi udarbejder privatretlige servitutter, som f.eks. kan dreje sig om en færdselsret eller kloakering over anden ejendom eller en aftale mellem to naboer om beplantningens højde i deres fælles skel. Servitutter kræver sommetider, men ikke altid, opmåling af forholdene.


Har du noget andet du kan tænke dig at få målt op, så spørg!