Ejerlejlighedsopdeling


Ejerlejligheder kan kun oprettes i ejendomme, som i deres helhed opdeles i ejerlejligheder, og kun, når en landinspektør attesterer, at udstykning ikke er mulig.

Ejerlejlighedslovens §10 indeholder en række bestemmelser om hvilke ejendomme, der kan opdeles i ejerlejligheder; herunder tillige hvilke kvalitetskrav, der er ved opdeling i ældre boligbebyggelser.

Når betingelserne er til stede for ejerlejlighedsopdeling udfører landinspektøren en opmåling af grunden, beboelsesarealerne, herunder udhuse, kælderrum og lignende, samt fællesarealer.

Landinspektøren udarbejder derefter en anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheden og tinglyser den på ejendommens matr.nr., således at den enkelte ejerlejlighed fremover frit kan belånes og/eller sælges særskilt.