Hvem er vi?


Firmaet ejes af Kia Nielsen, der blev uddannet som landinspektør ved Aalborg Universitet i 1996 og fik beskikkelse i 2005.

Vi er et lille firma med halvanden kontorblæksprutte, en Kort- og Landmålingstekniker, en målemedhjælp og konsulentbistand fra den tidligere indehaver Michael Holm.

Vores resortministerium som praktiserende landinspektører er Miljøministeriet med tilknytning til Geodatastyrelsen som er registermyndighed for fast ejendom i Danmark.

Firmaet er medlem af Den Danske Landinspektørforening og Praktiserende Landinspektørforening og forsikret i Landinspektørernes Gensidige Erhversansvarsforsikring.

Tidligere tider:


Firmaet blev startet i 1871 i Svinninge af Christian Anton Julius Weitemeyer (1848-1906). I denne periode blev bl.a. jernbaneanlæggene Høng-Tølløse og Sorø-Vedde foretaget, med C.A.J. Weitemeyer som ledende landinspektør, foruden matrikuleringen af Lammefjorden.

Sønnen Axel Weitemeyer (1875-1955) blev assistent i firmaet i 1897 og overtog firmaet i 1906. Axel Weitemeyer var bl.a. medlem af afvandingskommissionen for Holbæk Amt.

I 1936 blev Steffen Trier Rud-Petersen (1908-1992) assistent hos Axel Weitemeyer i nystartet kontor i Nykøbing, Grønnehavestræde og indtrådte som kompagnon i 1939. Rud-Petersen overtog forretningen i 1942, mens Axel Weitemeyer fortsatte som assistent til 1947. Under krigen blev der bl.a. foretaget nogle store dræningsprojekter.

Fra 1943-57 var Knud Valentin (1916-1972) assistent hos Rud-Petersen, hvorefter han overtog afdelingen i Svinninge, mens Rud-Petersen fortsatte kontoret i Nykøbing som selvstændig forretning.

Erik Pedersen (1935-) blev ansat som assistent i 1959, indtrådte som kompagnon i 1964 og overtog forretningen i 1976. I 1960’erne blev der især foretaget store udstykninger af sommerhusområder og i 1990'erne naturgenopretning af Højby Sø.

I 1977 blev Michael Holm ansat som assistent og i 1978 flyttede firmaet adresse til det tidligere Toldkontor på Havnegade 9. Michael Holm har bl.a. medvirket med nivellement af havbunden ved anlæg af den ny færgehavn på Odden, samt naturgenopretning af Nygård Sø.

Michael Holm indtrådte som kompagnon i 1991 og overtog hele firmaet i 2002.

Kia Nielsen blev ansat som assistent i 2004 og indtrådte som kompagnon i 2008. Primo 2012 eneejer af firmaet.