Hvad er en landinspektør?


De fleste kender "manden med de grønne gummistøvler", dvs. den praktiserende landinspektør med beskikkelse.

Ifølge Udstykningslovens § 13 har landinspektører monopol på at udføre såkaldt matrikulært arbejde, dvs. udstykning, arealoverførsel, sammenlægning mv, samt afsætning af ejendommens skel.

Uddannelsen til landinspektør består af 5 år på universitetet i Aalborg eller København og for at opnå beskikkelse skal man derefter udføre matrikulært arbejde i 3 år ved en praktiserende landinspektør.

I dag er landinspektører imidlertid også beskæftiget mange andre steder; i forskellige offentlige stillinger ved kommunerne, regionerne, Vejdirektoratet eller diverse ministerier. Her kan man f.eks. være beskæftiget med forvaltning af planloven, byggeloven eller naturbeskyttelsesloven, ekspropriation, naboret eller opmåling vedrørende større vejanlæg, jordfordeling i henhold til landbrugsloven og meget meget mere. Eller privat i større bygge- eller entreprenørfirmaer. (Det kan nævnes, at der var rigtig mange landinspektører involveret i Storebæltsbroens opførelse.)

Vil du vide mere om landinspektøruddannelsen? Klik ind på blivlandinspektør.nu